Foto: Amandus Lindblad

Framtidens musiker

Vi har sett hur antalet utövande stadigt sjunkit, och hur såväl fritidsorkester, professionella orkestrar, kulturskolor och högre musikutbildningar får allt större problem att rekrytera musiker och studenter till sina respektive verksamheter. 

Blåsarsymfonikerna har under decennier arbetat med återväxten av blåsmusiker bland barn, unga och vuxna amatörer, liksom med musikhögskolestuderande och i samverkan med andra professionella orkestrar. Genom konsertsamarbeten, samverkan med kulturskolor, ungdomsorkestrar och instrumentfrossor har vi lyft fram blåsinstrument och bidragit med pedagogik, engagemang och resurser. 

Historik och strategi

Swedish Wind Power