Blåsmusik åt barnen!

Blåsarsymfonikerna i Stockholm har sedan hösten 2022 ett samarbete med Musik i Syd och Norrbottensmusiken för att värna återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. Projektet stöds av Kulturrådet, och har nu även beviljats ett tvåårigt stöd om 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att särskilt kunna fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera och vara skapande människor.

Foto: Blåsarsymfonikerna

Det råder stor ojämlikhet inom nyrekrytering av blåsmusiker, både socialt, ekonomiskt och geografiskt, och det saknas blåsmusiker till Sveriges orkestrar. Nu startar ett samarbete där hela utbildningskedjan involveras. ­

Alla borde ha möjlighet att testa och förhoppningsvis fortsätta att spela ett instrument. Genom det här projektet kan vi tillsammans med våra samarbetspartners i norr och syd möjliggöra och inspirera för mer musicerande och det är en vinst för återväxten av musiker och för mer kreativitet i hela samhället, säger Elin Norquist, VD Blåsarsymfonikerna.

Projektet involverar pedagoger, artister, nätverk och ett samarbete med bland andra El Sistema för att nå nya målgrupper samt stärka befintliga sammanhang och utövare. Projektet undersöker både existerande strukturer och testar nya sätt att samarbeta, rekrytera och skapa långsiktighet. Särskilt fokus ligger på att nå ut till barn och unga som tidigare inte har beretts möjlighet att musicera. Dessutom kommer Blåsarsymfonikernas etablerade instrumentfrossor för alla åldrar och nivåer med fokus på ett blåsinstrument att genomföras i alla tre regioner. ­

Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut i Sverige. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsinstrument, har antalet barn som börjar spela ett sådant 2 instrument sjunkit drastiskt. Vi är därför glada över att stödja Vänföreningen till Blåsarsymfonikerna i deras arbete att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik och därmed också öka tillgången till kultur och eget skapande för målgruppen, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Projektet genomförs i samverkan med Stockholms Blåsarsymfonikers vänförening och i samarbete med Norrbottensmusiken, Musik i Syd, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Marinens Musikkår, Norrbottensmusiken, Musikhögskolan i Piteå och Musikhögskolan i Malmö.

För mer information, kontakta projektledare Noomi Hedlund, noomi@onaboat.se, 070-456 69 57 eller Robert Brodén, robert.broden@postkodstiftelsen.se, 073-785 61 37

Pilotprojekt för Blåsmusik

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart, något vi är mycket glada för!

Projektet startade i augusti 2022 och drivs gemensamt av Norrbottensmusiken, Blåsarsymfonikerna samt Musik i Syd. Parterna representerar geografisk spridning, olika förutsättningar och inte minst en stark vilja till utveckling. I projektet ingår även samarbetsparterna Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona.

Projektet stöttas även av Region Norrbotten samt genom egna insatser från Blåsarsymfonikerna samt Musik i Syd.

Bakgrunden till projektet

Bakgrunden till projektet är den undersökning som Blåsarsymfonikerna presenterade i början av 2021, som riktade sig till landets fritidsmusicerande orkestrar. Hela 131 orkestrar svarade, och bilden som framträdde visade på en oroande utveckling gällande återväxten av blåsmusiker. Oboe och fagott är två särskilt utsatta instrumentgrupper.

I februari 2022 publicerade Blåsarsymfonikerna ytterligare en undersökning som riktade sig till alumner (musiker/musikerlärare) från svenska musikhögskolor med examen under åren 2012-202. Där framkom det bl a att snedrekryteringen av barn och unga är mycket stor. Det vill vi ändra på – alla ska ha chansen att börja spela ett instrument, oavsett socioekonomisk bakgrund!

Projektets syfte och målgrupp

Projektet syftar till att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik. Det råder stor ojämlikhet inom nyrekryteringen (socialt, ekonomiskt, geografiskt etc) av blåsmusiker. Med nationella samarbetsparter vill vi möjliggöra för fler att börja spela ett instrument, oavsett bakgrund. Projektet omfattar insatser inom hela infrastrukturen, från förskola och uppåt, men har barn i åldrarna 5-15 år som prioriterad målgrupp.

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.