GDPR

Personuppgifter och GDPR

Så här hanterar Blåsarsymfonikerna dina personuppgifter:

Blåsarsymfonikerna kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Detta kan vara i samband med att du köpt något av oss eller registrerat dig för nyhetsbrev eller utskick av säsongsprogram. Blåsarsymfonikerna behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter? dina personuppgifter
I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev eller skicka säsongsprogram till dig. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos Blåsarsymfonikerna.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra eller gallra.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige hos Blåsarsymfonikerna. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter? a del av dina personuppgifter?
Endast administrativ personal anställda hos Blåsarsymfonikerna tar del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som t ex hantering av utskick i form av bland annat nyhetsbrev och säsongsprogram.

Tredje part eller tredje land
Dina personuppgifter lämnas ej vidare till vare sig tredje part eller tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter? dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av Blåsarsymfonikerna under den tid du själv väljer att motta vårt nyhetsbrev samt utskick av säsongsprogram.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss av oss

− Begära tillgång till dina personuppgifter

− Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter

− Invända mot behandling av dina personuppgifter

− Begära dataportabilitet

− När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.

− Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Utskick av säsongsprogram

Blåsarsymfonikerna lagrar de uppgifter ni lämnar ovan i en databas som sedan kan användas för utskick av vårt säsongsprogram. Om ni vill avsluta prenumerationen på säsongsprogram skickar ni e-post till info@blasarsymfonikerna.se med ert namn och adress så raderas alla uppgifter och inga fler utskick görs.

Utskick av nyhetsbrev

Blåsarsymfonikerna lagrar den e-postadress ni lämnar i en databas som sedan används för utskick av nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” längst ned i varje nyhetsbrev.

Kontaktuppgifter
Tel: 08-545 703 00

E-post: info@blasarsymfonikerna.se

Hemsida: www.blasarsymfonikerna.se

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.