GDPR

Personuppgifter och GDPR

Så här hanterar Blåsarsymfonikerna dina personuppgifter:

Blåsarsymfonikerna kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Detta kan vara i samband med att du köpt något av oss, registrerat dig för nyhetsbrev eller säsongsprogram. Det kan också vara för utskick av ex skolkonserter och liknande som du i din yrkesroll kan behöva få information om från vår verksamhet.  Blåsarsymfonikerna behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter? 
I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev eller säsongsprogram till dig. Det kan också vara kontaktuppgifters som vi sökt upp om dig i din yrkesroll och som bedöms vara av berättigat intresse för att kommunicera vår verskamhet enligt vårt uppdrag. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos Blåsarsymfonikerna.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra eller gallra.

Personuppgiftsansvarig

Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige hos Blåsarsymfonikerna. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter? 
Endast administrativ personal anställda hos Blåsarsymfonikerna tar del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som t ex hantering av utskick i form av bland annat nyhetsbrev och säsongsprogram.

Tredje part eller tredje land
Dina personuppgifter lämnas ej vidare till vare sig tredje part eller tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av Blåsarsymfonikerna under den tid du själv väljer att motta vårt nyhetsbrev, utskick av säsongsprogram eller utskick av våra konserter (ex skolkonserter).

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

Du kan alltid:

− Begära tillgång till dina personuppgifter

− Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter

− Invända mot behandling av dina personuppgifter

− Begära dataportabilitet

− När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.

− Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Utskick av säsongsprogram

Blåsarsymfonikerna lagrar de uppgifter du lämnar ovan i en databas som sedan kan användas för utskick av vårt säsongsprogram. Om du vill avsluta prenumerationen på säsongsprogram skickar du e-post till info@blasarsymfonikerna.se med ditt namn och adress så raderas alla uppgifter och inga fler utskick görs.

Utskick av nyhetsbrev

Blåsarsymfonikerna lagrar den e-postadress du lämnar i en databas som sedan används för utskick av nyhetsbrev. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” längst ned i varje nyhetsbrev.

Utskick av mejl

Blåsarsymfonikerna lagrar den e-postadress du lämnar eller som Blåsarsymfonikerna har sökt upp av berättigat intresse för versksamheten i en databas som sedan används för mejlutskick. Du kan när som helst meddela om du inte längre önskar få våra utskick genom att svara på mejlet och meddela ”Ta bort mig från er lista”.

Kontaktuppgifter
Tel: 08-545 703 00

E-post: info@blasarsymfonikerna.se

Hemsida: www.blasarsymfonikerna.se

Personuppgiftsansvarig

Elenor Wolgers

elenor.wolgers@blasarsymfonikerna.se

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.