Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige bildades 2016 på initiativ av Kungl. Musikaliska Akademien i syfte att stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.  Idag är den professionella blåsmusiken på flera håll hotad och den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Blåsmusiknätverket vill därför:

  • Värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
  • Öka insikterna om och intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
  • Aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
  • Utveckla gemensamma konkreta samarbeten
  • Formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige

I nätverket ingår:

Blåsarsymfonikerna, Kungliga Musikaliska Akademien, Försvarsmusiken – Arméns Musikkår – Marinens Musikkår – Livgardets Dragonmusikkår, Bohuslän Big Band, GotlandsMusiken, Göteborg Wind Orchestra, Norrbotten Big Band och Östgötamusiken.

Läs vidare

Blåsmusiknätverket
Blåsmusikens dag
Blåsmusikpriset