Genomförande

Blåsarsymfonikerna i Stockholm driver sedan hösten 2022 pilotprojektet Swedish Wind Power tillsammans med Musik i Syd och Norrbottensmusiken. Parterna representerar geografisk spridning, olika förutsättningar och inte minst en stark vilja till utveckling. I projektet ingår även samarbetsparterna Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona. 

 En viktig del i projektet är att utbyta erfarenheter med, och etablera samarbeten med, andra aktörer inom blåsmusik. Stort fokus ligger också på att ”göra verkstad” och nå ut till målgrupperna. 

December 2022-januari 2023 genomfördes ytterligare en undersökning riktad till blåsmusikpedagoger inom regionerna som samverkar i pilotprojektet. Ta del av undersökningen här.

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. I december 2022 beviljades projektet även ett tvåårigt stöd om totalt 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att särskilt kunna fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera och vara skapande människor. 

 

– Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut i Sverige. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsinstrument, har antalet barn som börjar spela ett sådant 2 instrument sjunkit drastiskt. Vi är därför glada över att stödja Vänföreningen till Blåsarsymfonikerna i deras arbete att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik och därmed också öka tillgången till kultur och eget skapande för målgruppen, sa Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, i samband med att projektet beviljades stöd. 

Projektet stöttas även av Region Norrbotten samt genom egna insatser från Blåsarsymfonikerna och Musik i Syd. 

För mer information, kontakta projektledare Noomi Hedlund, noomi@onaboat.se, 070-456 69 57 eller den regionala samordnaren Lena Jakobsson, lena.jakobsson@blasarsymfonikerna.se, 070-545 71 49 

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.