Workshop

Mitt i musiken!

Upplev en stor blåsorkester inifrån

Musik: musik från Starwars, Beethoven m.m.
Dirigent: Per-Olof Ukkonen
Producent och bokning: Amandus Lindblad

Målgrupp

9 – 12 år

Speltid 

Ca 45 min

Antal deltagande

Max 50 barn/workshop

Pris

40 000 kr exkl. 25 % moms (1 – 3 gånger samma dag)

Mer praktisk information läs nedan under Fakta.
Till bokning

Följ oss på sociala medier

Workshop med Blåsarsymfonikerna!

Eleverna sitter mitt bland Blåsarsymfonikernas musiker, där de känner den stora kraften från instrumenten och de mäktiga klangerna i hela kroppen. Musikerna visar sina instrument och barnen får kunskap om hur varje instrument fungerar. Dirigenten förklarar hur man gör för att få orkestern att spela starkt eller svagt, snabbt eller långsamt, pampigt och spänstigt m m.

Eleverna får också prova på att dirigera.

Kan med fördel kombineras med instrumentprovning som sker efter workshopen. Kontakta kommunens egen kulturskola för att ordna instrumentprovning. Blåsarsymfonikerna kan (om inte kulturskolan har möjlighet) hålla i en mindre instrumentprovning.

Målet är att alla elever ska:

• Träna att samarbeta.
• Träna att lyssna på varandra.
• Träna rörelser och koordination.
• Få möta och interagera med professionella musiker som har stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
• Lära sig namnen på trä- brass- och slagverksinstrumenten och lära sig att känna igen dess olika klanger.

Foto: Markus Heggestad

Workshopen är framtagen av Blåsarsymfonikerna i samarbete med Region Stockholm.

Medverkande

Blåsarsymfonikerna, 25 musiker

Per-Olof Ukkonen

Dirigent

Fakta

Teknisk information

Lokal/scenyta: Fri golvyta. Scen: minst 10×10 m.

Mörkläggning: Nej.

Teknik/rekvisita: 75 karmlösa stolar

Byggtid: 1,5 h

Rivtid: 1 h

Spelperiod: Enl. Ök.

 

Förberedelse i skolan/kulturskolan

Workshopen kan med fördel integreras med övrig musikundervisning om instrument och samspel. Om skolans musiklärare kan gå igenom blåsinstrumenten i förväg är det bra.

EXTRA: Kan kombineras med instrumentprovning som sker efter workshopen. Kontakta kommunens egen kulturskola för att ordna instrumentprovning. Blåsarsymfonikerna kan (om inte kulturskolan har möjlighet) hålla i en mindre instrumentprovning.

Praktiskt gällande lokal och stäms av med producenten i inför workshopen.

 

Genomförande

Eleverna sitter mitt bland Blåsarsymfonikernas musiker, där de känner den stora kraften från instrumenten och de mäktiga klangerna i hela kroppen. Musikerna visar sina instrument och barnen får kunskap om hur varje instrument fungerar. Dirigenten förklarar hur man gör för att få orkestern att spela starkt eller svagt, snabbt eller långsamt, pampigt och spänstigt m m. Eleverna får också prova på att dirigera.