Elisabeth Toll

Birgitta Svendén ny vice ordförande i Blåsarsymfonikernas styrelse

Birgitta Svendén har valts in som vice ordförande i Stockholms läns Blåsarsymfonikers styrelse. Hon efterträder Helena Wessman, rektor vid Kungl. Musikhögskolan.

  • Vi är glada att hälsa Birgitta Svendén välkommen som vice ordförande för Stockholms läns Blåsarsymfoniker. Hon kommer, med sin breda erfarenhet inom kultur- och musikvärlden, att bidra med kraft och kompetens i vårt arbete med att stärka blåsmusikens plats i Stockholm och Sverige. Birgitta Svendén efterträder Helena Wessman, vars insatser varit avgörande bland annat i vårt arbete för att synliggöra behovet att kompetensförsörjningen inom det svenska musiklivet, säger Ingela Lindh, styrelseordförande i Stockholms läns Blåsarsymfoniker.

Birgitta Svendén var Kungliga Operans Operachef 2009-2022, och även dess VD 2010-2022, samt rektor för Operahögskolan 2005-2009. Hon har även haft en lång framgångsrik internationell karriär som operasångerska och har utnämnts till hovsångerska. Birgitta Svendén är ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien, styrelseledamot i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och vid Mälardalens högskola samt styrelseordförande för Svensk Scenkonst.

 

  • Blåsarsymfonikerna är en viktig del av svenskt musikliv med sin långa historia från början av 1900-talet. Orkesterns utveckling över tid har även stor betydelse för svenska kompositörer, sångare och andra musiker då man samverkar kontinuerligt. Idag är orkestern hotad genom lokalfrågan av Musikaliska där man har sin hemvist. Parallellt med att den frågan måste lösas hoppas jag att vi i styrelsen också ska kunna fokusera på verksamhetens kärna: musiken. Jag är glad och hedrad över uppdraget, säger Birgitta Svendén.

 

Den avgående vice ordförande i Stockholms läns Blåsarsymfoniker, Helena Wessman, säger om sitt uppdrag i styrelsen:

  • Blåsmusik har under 150 år varit en paradgren inom svenskt musikliv med många och väl förankrade professionella och fritidsmusicerande blåsensembler spridda över landet. Idag återstår med endast en handfull professionella blåsensembler. Desto viktigare är då Blåsarsymfonikerna, som jämte sitt enträgna arbete med att utveckla konstformen och nå nya publikgrupper, också är drivande i arbetet med att säkra återväxten bland blåsare. Det har varit en glädje att verka nära den fina orkestern ihop med dess engagerade styrelse, ledning och personal.