Konsertsalen Musikaliska Kvarteret

Foto Musikaliska

Blåsarsymfonikerna får stöd för scenkvarter

Kulturrådet beviljade igår Blåsarsymfonikerna ett återstartsstöd om 2 miljoner kronor. Bidraget beviljas till ett projekt som går ut på att administrativt, tekniskt, ekonomiskt och marknadsmässigt utveckla förutsättningar för att driva Musikaliska Kvarteret som ett långsiktigt scenkvarter och mötesplats kring musik centralt i Stockholm. 

Projektet har sin grund i den tilltagande bristen på scener och mötesplatser för den levande musiken. Det råder en närmast akut brist på scener, replokaler och mötesplatser för det fria musiklivet, en brist som tyvärr har förstärkts under pandemin. Formaten kring levande musik behöver utvecklas och det publika mötet måste stärkas för att säkra produktion och arbetstillfällen.

Vi öppnar upp Musikaliska Kvarteret för levande musik med fyra scener

I och med projektet öppnar vi upp Musikaliska Kvarteret för levande musik med fyra scener för framför allt akustisk musik. Vi kompletterar Blåsarsymfonikernas, artistkollektivet Blinda Tigerns samt Stallet Världens Musiks verksamheter med ett genreöverskridande, dagligt program med fokus på akustisk musik i syfte att nå nya målgrupper och säkra arbetstillfällen, säger Noomi Hedlund, VD för Blåsarsymfonikerna och Musikaliska.

Projektet sker i nära samarbete med Statens Fastighetsverk, Druml & Dahl (som bland annat står bakom satsningen på Reimersholme hotell) samt scenen Stallet Världens Musik som drivs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD).

Ser fram emot utveckling och förändring

Vi ser fram emot att se hur kvarteret kommer att förändras och utvecklas under det kommande året! Blåsarsymfonikerna fortsätter givetvis också parallellt med detta det påbörjade arbetet med att nå nya målgrupper, att värna blåsmusiken som konstart och främja återväxten av blåsmusiker, ett arbete som även i framtiden kommer att bedrivas från hemmascenen i Musikaliska Kvarteret”, säger Noomi.

www.blasarsymfonikerna.se