Musikaliska

Musikaliska Kvarterets kamp speglar bristen i kulturpolitiken

Epoch Times skriver den 4 februari att situationen för Musikaliska kvarteret är mer allvarlig än den ser ut för vårt gemensamma kulturarv.

https://www.epochtimes.se/Ledare-Musikaliska-kvarterets-kamp-speglar-bristerna-i-kulturpolitiken?fbclid=IwAR3SZkaQVI9lwbsPveHpZjehb83DxtK4cklIYzOa5OlO9fWSgcDvXQjUnj4#