Svar på uttalande från Statens fastighetsverk

Blåsarsymfonikerna och våra samarbetsparter i Musikaliska kvarteret ser positivt på att Statens fastighetsverk åter har öppnat för en dialog och eventuell lösning i frågan kring Musikaliska på Nybrokajen 11. Vi är också överväldigade över det stöd och engagemang som omvärlden visar kring samma fråga. En namninsamling med snart 25 000 namn lämnas på tisdag 21 mars till Fastighetsverkets generaldirektör och ansvariga personer inom Regering och Riksdag. Vårt öppna hus befolkades den 11 mars av musiker, artister, beslutsfattare och medborgare som med glädje och entusiasm fyllde huset till brädden av den verksamhet som huset en gång byggdes för. Dessvärre var det en kö under hela festivalen då det finns en begränsning p g a eftersatt brandsäkerhet och bristande logistik, men publiken stod tålmodigt i upp till två timmar i minusgrader och väntade på sin tur. 

 

Blåsarsymfonikerna och Musikaliska kvarterets finansiering har inte varit en diskussionspunkt i dialogen med Fastighetsverket under den drygt två år långa process för fastighetens utveckling som vi drivit i samsyn och positiv anda med myndighetens professionella medarbetare. Vi har i detalj beskrivit den kommersiella bärkraft som huset har idag utan insatser och hur en mindre strukturförändring som skulle möjliggöra för huset att de facto bli ett fungerande konserthus med parallella scener, modern brandsäkerhet, fungerande kök, bar med avlopp och vatten och en garderob som har samma kapacitet som de publika utrymmena i trapphus och entréplan. Fastighetsverket har också själva, i en lägesrapport till regeringen i februari 2022, beskrivit att en marknadshyra inte kan tas ut som huset går och står och att en utveckling av huset krävs oavsett hyresgäst. 

 

I sitt uttalande den 15 mars beskriver Fastighetsverket att de tagit externa referensobjekt för Musikaliska, vi ser fram emot att ta del av dem. Musikaliska är trots allt en före detta musikhögskola som är ett byggnadsminne, med en aula där fyra antika bänkrader inte får användas och som saknar publik- eller artistutrymmen. Det går heller inte att bedriva någon större servering eller ta betalt för en garderob som har för få brandceller för att fylla salongerna till max. Vi ser emotser att sitta ner och gå igenom referensobjekten ordentligt och jämföra med våra bedömningar av Musikaliska kvarterets kommersiella och logistiska möjligheter. 

 

Om Fastighetsverket vill att Musikaliska inte ska stängas och om myndigheten vill leva upp till sitt uppdrag att vårda och skapa framtidens kulturarv så hoppas vi på en dialog förankrad i faktiska förutsättningar och med en vilja att lösa en situation som ingen vill se realiserad. Risken är överhängande att det hus där, bland många andra, Selma Lagerlöf och Wilhelm Conrad Röntgen mottog sina Nobelpris och där Birgit Nilsson och Georg Riedel fick sin musikaliska bildning ska stå tomt till hösten i stället för att fyllas med all den publika, musikaliska verksamhet som vi i Musikaliska kvarteret erbjuder genom våra fruktsamma samarbeten över genregränser för en publik i alla åldrar. 

 

Statens fastighetsverks kommentar om Musikaliska den 15 mars 2023.