Underskriftsöverlämning till SFV

Igår överlämnade Sofia Winiarski, dirigent, och Max Orm Låke, verksamhetsledare för tankesmedjan Unga tankar om musik,  nästan 26 000 namnunderskrifter till Statens fastighetsverk generaldirektör Ingrid Eiken för Musikaliska Kvarterets fortsatta musikverksamhet.
Se inslaget på SVT Kulturnyheter: