Nicklas Thegeström

Vi söker vd!

ÄR DU VÅR NYA VD?
Vi söker en modig och nyfiken vd som kan fortsätta arbetet med att driva utvecklingen av orkestern, etablera oss på vår nya adress, bredda finansieringen och sprida vår musik till nya platser och samarbeten i hela regionen. Är det du? Sök redan idag!

Blåsarsymfonikerna
Blåsarsymfonikerna grundades 1906 och då som Stockholms Spårvägsmäns Musikkår. Idag är vi en nyskapande professionell orkester som rör sig fritt mellan olika musikaliska uttryck med blåsmusiken som grund.

Orkestern består idag av 27 musiker. Vår hemvist är i kulturkvarteren vid Dieselverkstaden i Nacka. Vi samarbetar med scener och konserthus i staden och ute i landet. Vi värnar framtiden för blåsmusikens utveckling och återväxt av blåsmusiker.

Vi verkar med stöd av Region Stockholm och Nacka kommun med verksamhet för barn och vuxna. Vi är idag en av Nordens ledande blåsensembler, med ett växande internationellt intresse.

Uppdraget:
Vd är övergripande ansvarig för föreningens verksamhet och rapporterar direkt till styrelsen.
Vd ansvarar för verksamhetens planering, personal, ekonomi, förvaltning och löpande utveckling.
Vd ansvarar för att stärka samverkan med Region Stockholm och Nacka kommun samt att finna nya finansieringsmöjligheter och samarbetspartner.
Vd ansvarar för att stärka den konstnärliga verksamheten och dess utveckling
Vd ansvarar för den konstnärliga planeringen i samverkan med chefsdirigent.
Vd ansvarar för att stärka och utveckla det publika arbetet med nya målgrupper med fokus på barn och unga.
Vd ansvarar för att säkra föreningens fortsatta lokalbehov, både för daglig verksamhet samt konsertlokaler.

Skall-krav utifrån uppdraget:
Formulera mål och inrätta fungerande system för uppföljning.
Säkerställa att effektivitet och produktivitet präglar verksamhetens processer.
Verka för blåsmusikens utveckling och fortlevnad som konstart.
Samverka med landets musikutbildning för att på så sätt stärka konstarten och göra yrket som blåsmusiker synligt.
Samverka med Blåsarsymfonikernas Vänförening.

Vi tror att du är:

 • Är en erfaren ledare som haft ett operativt ledningsansvar inom kultursektorn
 • Är en kommunikativ och inkluderande ledare med erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete
 • Är en person med relevanta kontaktytor för uppdraget
 • Är visionär i hur verksamheten kan utvecklas och omsätta det i praktiken
 • Är ett föredöme genom att visa respekt och tillit, är stabil och omdömesgill
 • Är kunnig inom strategisk ekonomistyrning och löpande budgetarbete
 • Är van inom ansökningsförfarande med god överblick på svensk och nordisk bidragsgivning
 • Har kännedom om hur det är att vara verksam i en ideell förening

Du behöver ha förmåga att

 • genom ett tydligt, inspirerande och inkluderande ledarskap utveckla verksamheten
 • förankra beslut genom medarbetarinflytande och omhänderta medarbetarnas kompetens
 • kunna framträda i den offentliga debatten och ha kulturpolitisk fingertoppskänsla
 • vara bekväm på scenen och företräda verksamheten i olika officiella sammanhang
 • skapa relationer med externa parter i näringslivet för att identifiera och möjliggöra nya samarbeten för att bredda finansieringen
 • bygga och bibehålla nätverk och samverkan med relevanta parter
 • uttrycka dig väl i tal och skrift och ha goda kunskaper i engelska och gärna ytterligare språk

Anställningen
Är ett förordnande på 4 år med möjlighet till förlängning

 • Förordnandet gäller för en heltidsanställning med förtroendetid
 • Blåsarsymfonikerna anställer vd efter beslut i styrelsen