Konsert

Överrubrik

Underrubrik

Ingressen här

Fakta

Faktatext

En länk

Följ oss på sociala medier

Här kommer brödtexten om statiska eventet

Program

Test

Test

Inför ditt besök

Färdtjänstadress

Tillgänglighetsanpassad entré

Dieselverkstaden har hiss, trapplift och parkering vid huvudentrén för personer med rörelsehinder. Teatersalongerna har rullstolsanpassade entrér. Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på entréplan och på plan 3.

Adressen är
Järnvägsgatan 17