Historik och strategi

Undersökningar 

Vi har genomfört två större undersökningar gällande läget för blåsmusiken i landet. Den ena vände sig till bland landets fritidsmusicerande orkestrar och presenterades i januari 2021. 

Undersökningen blev startskottet på ett omfattande opinionsarbete, där många involverade i frågan engagerade sig. Blåsarsymfonikerna tog initiativ till ett upprop, ett panelsamtal och ett beställningsverk för orkester, oboe och fagott. Svensk Scenkonst, Kungl. Musikhögskolan och Kungl. Musikaliska akademien hade frågan om situationen för blåsmusiken som en särskild programpunkt på Riksting för Västerländsk konstmusik både 2021 och 2022. Svensk Scenkonst arrangerade också ett panelsamtal i frågan under sina branschdagar 2021.  

Den omfattande opinionsbildningen ledde också till att blåsmusikens återväxt och konstart omnämndes som särskilt prioriterade i Regeringens regleringsbrev till Statens Kulturråds för 2022.

Länk till undersökningen finns här. 

I februari 2022 publicerade vi ännu en undersökning, som denna gång vände sig till Sveriges musiker- och musikpedagogsalumner, inom samtliga musikdiscipliner. Enkäten riktade sig till musiker, pedagoger, tonsättare och dirigenter som erhållit en examen från en svensk musikhögskola eller motsvarande de senaste 10 åren. 

 Länk till undersökningen finns här. 

Foto Max Låke

RUNDABORDSSAMTAL MED KULTURRÅDET

I maj 2022 kallade Kulturrådet till ett första rundabordssamtal i frågan, där Blåsarsymfonikerna fick föredra de två undersökningarna och hur läget såg ut just då.

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.