Information om biljettköp

Här hittar du information gällande biljettköp och biljettvillkor för våra konserter på de olika spelplatserna i Stockholm.

Köp online

Köp dina biljetter dygnet runt på vår webb.
Du kan betala med kontokort, via internetbank eller med Swish.

Våra köpvillkor

Biljetten är en värdehandling. Borttappad biljett ersätts ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Inga återköp beviljas.

INSTÄLLT EVENEMANG

Vid inställt evenemang återbetalas din biljett.  Serviceavgift, porto och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten återbetalas ej.

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller vi oss rätten att behålla halva köpeskillingen.

KONTAKT BILJETTFRÅGOR

För konserter på Kungl. Musikhögskolan och Musikaliska Kvarteret är Tickster leverantör av biljetter. Tickster nås även på 0771-47 70 70.

För konserter i Dieselverkstaden och i vår lokal på Järnvägsgatan 17 är Billetto leverantör av biljetter. Det går även att kontakta info@dieselverkstaden.se som även nås på 08-718 82 90.