Kontakt

Kontaktperson och projektledare för pilotprojektet Swedish Wind Power är Noomi Hedlund.

Regional samordnare i pilotprojektet är Lena Jakobsson.

Kontaktperson för orkesterns övriga arbete med att utveckla blåsmusiken är Elin Norquist.

Noomi Hedlund

Lena Jakobsson