Foto Anders Nordqvist

Swedish Wind Power! – ett pilotprojekt för blåsmusikens återväxt

Bakgrunden till projektet 

Bakgrunden till projektet är bl a den kris som framkom i de omfattande undersökningar som Blåsarsymfonikerna presenterade under 2021 och 2022 (läs mer om dem här och här). 

Det råder stor ojämlikhet inom nyrekrytering av blåsmusiker, både socialt, ekonomiskt och geografiskt, och det saknas blåsmusiker till Sveriges orkestrar. Vi ville därför initiera ett bredd projekt där hela utbildningskedjan och fältet involveras. Endast genom samverkan kan vi förändra! 

DAGS FÖR FROSSOR!

Nu kan vi äntligen berätta att vi under 2024 kommer att presentera hela tre frossor! Instrumentfrossorna sätter blåsinstrumenten i fokus och fungerar som en smältdegel för alla som spelar ett visst instrument eller genre inom blåsmusiken. Stor gemenskap inspirerar till vidareutveckling och de musikaliska mötena leder till kraft och lust att fortsätta spela och undervisa. Konceptet är att under en helg helt fokusera på ett blåsinstrument eller genre med workshops, seminarier, konserter och masterclasses. Instrumentfrossorna är ett hjälpmedel för pedagoger, elever, amatörer och professionella att satsa och vidareutvecklas på sitt instrument. Dessutom är det grymt kul!

Dessa tre frossor kommer att genomföras nästa år:Hornfrossa i Karlskrona tillsammans med Marinens Musikkår och Musik i Blekinge 27-28 januari 2024Klarinettfrossa i Stockholm tillsammans med Blåsarsymfonikerna, 26-28 januari 2024Storbandsfrossa i Luleå tillsammans med Norrbotten Big Band, 23-24 mars 2024Anmälan till frossorna öppnar upp den 28 augusti 2023, och då kommer också mer information om medverkande, konserter, workshops etc. Men skissa redan nu in datumen i din kalender. Anmälan gäller från minst 8 år och uppåt.Vill du veta mer? Surfa då in på följande sidor för att få några teasers inför 2024:Hornfrossanwww.musikisyd.seKlarinettfrossanwww.blasarsymfonikerna.seStorbandsfrossanwww.norrbottensmusiken.seFrossorna genomförs inom ramen för pilotprojektet Swedish Wind Power som drivs av Norrbottensmusiken, Blåsarsymfonikerna samt Musik i Syd.

Genomförande

Blåsarsymfonikerna i Stockholm driver sedan hösten 2022 pilotprojektet Swedish Wind Power tillsammans med Musik i Syd och Norrbottensmusiken. Parterna representerar geografisk spridning, olika förutsättningar och inte minst en stark vilja till utveckling. I projektet ingår även samarbetsparterna Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona. 

 En viktig del i projektet är att utbyta erfarenheter med, och etablera samarbeten med, andra aktörer inom blåsmusik. Stort fokus ligger också på att ”göra verkstad” och nå ut till målgrupperna. 

December 2022-januari 2023 genomfördes ytterligare en undersökning riktad till blåsmusikpedagoger inom regionerna som samverkar i pilotprojektet. Ta del av undersökningen här.

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. I december 2022 beviljades projektet även ett tvåårigt stöd om totalt 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att särskilt kunna fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera och vara skapande människor. 

 

– Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut i Sverige. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsinstrument, har antalet barn som börjar spela ett sådant 2 instrument sjunkit drastiskt. Vi är därför glada över att stödja Vänföreningen till Blåsarsymfonikerna i deras arbete att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik och därmed också öka tillgången till kultur och eget skapande för målgruppen, sa Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, i samband med att projektet beviljades stöd. 

Projektet stöttas även av Region Norrbotten samt genom egna insatser från Blåsarsymfonikerna och Musik i Syd. 

För mer information, kontakta projektledare Noomi Hedlund, noomi@onaboat.se, 070-456 69 57 eller den regionala samordnaren Lena Jakobsson, lena.jakobsson@blasarsymfonikerna.se, 070-545 71 49 

Genom att klicka på knappen så godkänner du vår integritetspolicy.